Εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για την εισαγωγή των μαθητών στα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019, οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. https://www.iep.edu.gr/pps/ στην οποία θα δηλώνουν το Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο που επιθυμούν, κατά το χρονικό διάστημα από 30 Απριλίου έως και 14 Μαΐου 2018. Οι καταστάσεις των υποψηφίων μαθητών/τριών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Η κλήρωση θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018 μέσα στο οικείο διδακτήριο και ενώπιον των ενδιαφερομένων γονέων, από τριμελή επιτροπή γονέων, που ορίζεται από τους ίδιους.

 Ο Πρόεδρος του ΕΠΕΣ

Χωροταξική κατανομή και εγγραφές μαθητών

Σήμφωνα με έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων:

"Η Σχολική Περιφέρεια των 21ου και 24ου Δημοτικών Σχολείων Ιωανίνων περιλαμβάνει την περιοχή των Σεισμοπλήκτων (21ο ) και την περιοχή των Εργατικών Κατοικιών Ανθούπολης, του Κάτω Νεοχωρόπουλου, του Νεοχωρόπουλου και του Παλαιού Σχεδίου Νεοχωρόπουλου (24ο ).
Οι περιφέρειες των δύο σχολείων οριοθετούνται από την Λαγκάτσα και την οδό Ευζώνων μετά το γήπεδο των Σεισμοπλήκτων, καθώς, όμως, πρόκειται για περιοχές που ανοικοδομούνται διαρκώς και μεταβάλλονται οικιστικά και πληθυσμιακά, οι εγγραφές υλοποιούνται από κοινού με τη διαδικασία που προβλέπεται για τα συστεγαζόμενα σχολεία (παρ. 16, άρθρο 7, ΠΔ79/17)."

Το παραπάνω σημαίνει ότι οι γονείς θα εγγράψουν μεν τα παιδιά τους σε ένα από τα δύο σχολεία και συγκεκριμένα σε αυτό που ανήκει η διεύθυνση του σπιτιου τους, αλλά αυτό δεν αποτελεί και εγγύηση ότι το παιδί τους θα φοιτήσει σε αυτό το σχολείο. Μετά τις εγγραφές και ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών τα δύο σχολεία (21ο και 24ο) θα συνεδριάσουν από κοινού για να κατανείμουν τους μαθητές ανάλογα με τις συνθήκες (χώροι, αριθμός μαθητών. αιθουσών, εκπαιδευτικών κτλ.).

Το παλιό site του 24ου

Αλλάξαμε περιβάλλον για πιο φρέσκια εμφάνιση και περισσότερη εργονομία, αλλά το παλιό site του 24ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων συνεχίζει να υπάρχει. Αν θέλετε να δείτε κάτι από τα παλιά, κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα για να το επισκεφθείτε. Η ενημέρωσή του σταμάτησε στα τέλη του 2017.

24o Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων

header