Προσωπικό

Το προσωπικό

Σχολικό έτος 2017-18

 

Ονοματεπώνυμο Τάξη - ειδικότητα
Ράπτη Σοφία Διευθύντρια
Νάκου Ευαγγελία Α1
Κοσμά Θεοδώρα Α2
Τσουμέτη Χριστίνα Β1
Παπαγεωργίου Βασίλειος Β2
Τσιάγκης Δημήτριος Γ1
Βερβίρη Μαρία Γ2
Πάνου Γεωργία Δ1
Γεωργούλια Ελένη Δ2
Σπαχίδου Αικατερίνη Ε1
Μυριούνης Αντώνιος Ε2
Ζήκος Ελευθέριος ΣΤ1
Νάκα Θεοδώρα ΣΤ2
Δαρδαμάνη Αικατερίνη Τμήμα ένταξης
Παπαηλία Σοφία Αγγλικά
Περδίκη Αγγελική-Μαρία Αγγλικά
Ιωάννου Γλυκερία Φυσική Αγωγή
Παπακοσμά Λαμπρινή Φυσική Αγωγή
Χασιώτης Μιχαήλ Συμπληρωματικός
Γεωργονίκου Ευαγγελία Τεχνικά
Κούπα Ευδοκία Τεχνικά
Δημητρίου Ευαγγελία Παράλληλη στήριξη
Νάτση Ουρανία Μουσική
Ψυχογιός Αθανάσιος Θεατρική Αγωγή
Παπαβασιλείου Ανθούλα Πληροφορική
Καλευρά Ελένη Πληροφορική
Γαρούφη Παναγιώτα Γερμανικά
Σπανού Φωτεινή Γαλλικά