Το προσωπικό

Σχολικό έτος 2019-20

 

Ονοματεπώνυμο Τάξη - ειδικότητα
Ράπτη Σοφία Διευθύντρια
Λώλης Δημήτριος Α1
Κοντού Ευαγγελία Α2
Τσουμέτη Χριστίνα Β1
Μπόικος Θεόδωρος Β2
Σπαχίδου Αικατερίνη Γ1
Σκανδάλη Μαρία Γ2
Βερβίρη Μαρία Δ1
Νάκα Θεοδώρα Δ2
Μυριούνης Αντώνιος Ε1
Πάνου Γεωργία Ε2
Ζήκος Ελευθέριος ΣΤ1
Παπαγεωργίου Βασίλειος ΣΤ2
Πετροπούλου Όλγα Τμήμα ένταξης
Παπαηλία Σοφία Αγγλικά
Αργύρη Βαρβάρα Αγγλικά
Αλεξανδρίδη Αναστασία Αγγλικά
Ιωάννου Γλυκερία Φυσική Αγωγή
Θεοδώρου Αλέξανδρος Φυσική Αγωγή
Τσιάγκης Δημήτριος Συμπληρωματικός
Τσιατούρας Κωνστατντίνος Συμπληρωματικός
Κόκκαλης Ιωάννης Εικαστικά
Παπαχρήστου Παρασκευή Παράλληλη στήριξη
Κύργιου Ελένη Μουσική
Κλουβάτου Ελένη  Μουσική
- Θεατρική Αγωγή
Καλευρά Ελένη Πληροφορική
Τόλη Κυριακή Γερμανικά
Γούλα Βασιλική Γαλλικά
   

 

 
Σχολικό έτος 2018-19

 

Ονοματεπώνυμο Τάξη - ειδικότητα
Ράπτη Σοφία Διευθύντρια
Σουλιώτη Αγγελική Α1
Χατζηστεφανίδου Αναστασία Α2
Σπαχίδου Αικατερίνη Β1
Κοσμά Θεοδώρα Β2
Τσουμέτη Χριστίνα Γ1
Νάκα Θεοδώρα Γ2
Μυριούνης Αντώνιος Δ1
Βερβίρη Μαρία Δ2
Πάνου Γεωργία Ε1
Κοντού Ευαγγελία Ε2
Ζήκος Ελευθέριος ΣΤ1
Παπαγεωργίου Βασίλειος ΣΤ2
Πετροπούλου Όλγα Τμήμα ένταξης
Παπαηλία Σοφία Αγγλικά
Ντάτση Μαρία Αγγλικά
Ιωάννου Γλυκερία Φυσική Αγωγή
Παπακοσμά Λαμπρινή Φυσική Αγωγή
Τσιάγκης Δημήτριος Συμπληρωματικός
Κόκκαλης Ιωάννης Τεχνικά
Ειρήνη Μπασιούκα - Πολυχρονιάδου Τεχνικά
Κούκου Μήνα Παράλληλη στήριξη
Κύργιου Ελένη Μουσική
Ντούση Ειρήνη  Μουσική
Ψυχογιός Αθανάσιος Θεατρική Αγωγή
Καλευρά Ελένη Πληροφορική
Πορίκη Κωνσταντίνα Γερμανικά
Μήτση Λαμπρινή Γαλλικά
   

 

 
 
 
Σχολικό έτος 2017-18

 

Ονοματεπώνυμο Τάξη - ειδικότητα
Ράπτη Σοφία Διευθύντρια
Νάκου Ευαγγελία Α1
Κοσμά Θεοδώρα Α2
Τσουμέτη Χριστίνα Β1
Παπαγεωργίου Βασίλειος Β2
Τσιάγκης Δημήτριος Γ1
Βερβίρη Μαρία Γ2
Πάνου Γεωργία Δ1
Γεωργούλια Ελένη Δ2
Σπαχίδου Αικατερίνη Ε1
Μυριούνης Αντώνιος Ε2
Ζήκος Ελευθέριος ΣΤ1
Νάκα Θεοδώρα ΣΤ2
Δαρδαμάνη Αικατερίνη Τμήμα ένταξης
Παπαηλία Σοφία Αγγλικά
Περδίκη Αγγελική-Μαρία Αγγλικά
Ιωάννου Γλυκερία Φυσική Αγωγή
Παπακοσμά Λαμπρινή Φυσική Αγωγή
Χασιώτης Μιχαήλ Συμπληρωματικός
Γεωργονίκου Ευαγγελία Τεχνικά
Κούπα Ευδοκία Τεχνικά
Δημητρίου Ευαγγελία Παράλληλη στήριξη
Νάτση Ουρανία Μουσική
Ψυχογιός Αθανάσιος Θεατρική Αγωγή
Παπαβασιλείου Ανθούλα Πληροφορική
Καλευρά Ελένη Πληροφορική
Γαρούφη Παναγιώτα Γερμανικά
Σπανού Φωτεινή Γαλλικά