Μελέτη Περιβάλλοντος Β΄

Φτιάξε το υπόμνημα

Πάρε τα σωστά σύμβολα με το ποντίκι και τοποθέτησέ τα στη λέξη που δείχνει τη σημασία τους. Δεν μπορείς να κάνεις λάθος αλλά θα μάθεις παίζοντας να διαβάζεις σωστά τους χάρτες.