Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφοράς σχετικά με μετακίνηση-διανυκτέρευση μαθητών/μαθητριών-συνοδών από το 24ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων στη Βουλή των Ελλήνων και επιστροφή

Ανανέωση 10-3-2020

Η επίσκεψη στη Βουλή ματαιώνεται λόγω κορωνοϊού.

--------------------------------------------------------

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφοράς σχετικά με μετακίνηση-διανυκτέρευση μαθητών/μαθητριών-συνοδών από το 24ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων στη Βουλή των Ελλήνων και επιστροφή»

 

 

Το 24ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων διοργανώνει τριήμερη (2 διανυκτερεύσεις) ή διήμερη (1 διανυκτέρευση)  εκπαιδευτική εκδρομή στη Βουλή των Ελλήνων (Αθήνα) από 29-05-2020 έως 31-06-2020 ή από 29-05-2020 έως 30-05-2020.

 

  • Αριθμός μαθητών και συνοδών γονέων: 70
  • Αριθμός συνοδών εκπαιδευτικών: 4
  • Ημερομηνία και ώρα αναχώρησης από το σχολείο: 29-05-2020, ώρα 07:30΄.
  • Ημερομηνία και ώρα επιστροφής στο σχολείο: 30-05-2020 ή 31-05-2020 και ώρα 22:00΄.
  • Διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4* σε κεντρική περιοχή  με διανυκτέρευση των μαθητών και των συνοδών τους σε δίκλινα δωμάτια.

Για τη διενέργεια αυτής της μετακίνησης-διανυκτέρευσης προβαίνουμε σε μειοδοτικό διαγωνισμό με ποιοτικά και οικονομικά κριτήρια.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

 

Τουριστικά-ταξιδιωτικά γραφεία με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ να καταθέσουν προσφορά. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στη Διευθύντρια του 24ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων στην παραπάνω διεύθυνση από 25-02-2020 έως 10-03-2020 και ώρα 13:00΄ σε σφραγισμένο φάκελο με ένδειξη: «Προσφορά για μετακίνηση-διανυκτέρευση εκπαιδευτικής εκδρομής 24ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων στη Βουλή των Ελλήνων (κλειστή προσφορά)». Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας καμία προσφορά και για κανένα λόγο δεν θα γίνεται αποδεκτή. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 11-03-2020 στις 13:15΄. Οι προσφορές θα πρέπει επίσης να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του τουριστικού-ταξιδιωτικού γραφείου ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. Να περιλαμβάνουν και να εξασφαλίζουν ρητά τα πιο κάτω χαρακτηριστικά και απαιτήσεις:

Τα λεωφορεία να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη ελληνική νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας των οχημάτων, επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενα κτλ) καθώς και τις προϋποθέσεις ασφαλείας για μετακίνηση μαθητών (ζώνες ασφαλείας, έμπειρους οδηγούς κτλ).

Ζητείται το συνολικό κόστος ανά συμμετέχοντα.

 

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από επιτροπή του Σχολείου μας όπως προβλέπεται από το νόμο.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων μπορεί να αυξομειωθεί ανάλογα με το ύψος του τελικού κόστους.

Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει την μετακίνηση εφόσον δεν συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός μαθητών/μαθητριών.

Στην προσφορά θα συμπεριληφθούν και οι μετακινήσεις εντός της Αθήνας σε Μουσεία και αξιοθέατα τα οποία θα προγραμματιστούν τις επόμενες μέρες. 

                                                                  

                                                                 

                                                                          Ο  Διευθύντρια  του  Σχολείου

 

 ---------------------------------------------------------------

Ανανέωση 10-3-2020

Η επίσκεψη στη Βουλή ματαιώνεται λόγω κορωνοϊού. 

                                          

                               

          Ράπτη Σοφία