Εξετάσεις για το Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής

Ανακοίνωση από το Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής:

Αιτήσεις για την εισαγωγή μαθητών στην Α τάξη (σχολικό έτος 2018-2019)

Η γραπτή δοκιμασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη των Πρότυπων Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2018-2019 θα πραγματοποιηθεί σε όλα τα Πρότυπα Γυμνάσια της χώρας την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018. Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί σε ένα ενιαίο δίωρο και για τα δύο εξεταζόμενα πεδία (Νεοελληνική Γλώσσα και Μαθηματικά).

Οι αιτήσεις γονέων και κηδεμόνων για συμμετοχή των μαθητών στη γραπτή δοκιμασία εισαγωγής θα γίνονται ηλεκτρονικά κατά το διάστημα μεταξύ 30 Απριλίου έως και 14 Μαΐου 2018 στην εξής διεύθυνση (πλατφόρμα ΔΕΠΠΣ με την υποστήριξη του ΙΕΠ): https://www.iep.edu.gr/pps/ .

Οι μαθητές θα προσέλθουν στην εξέταση με τον κωδικό που θα έχουν εκτυπώσει από το σύστημα μαζί με πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (από τα ΚΕΠ, τον Δήμο ή την Αστυνομία) ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το ΦΕΚ 810/7-3-2018 τ.Β’, περίπτωση Ε.