Χωροταξική κατανομή και εγγραφές μαθητών

Σήμφωνα με έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων:

"Η Σχολική Περιφέρεια των 21ου και 24ου Δημοτικών Σχολείων Ιωανίνων περιλαμβάνει την περιοχή των Σεισμοπλήκτων (21ο ) και την περιοχή των Εργατικών Κατοικιών Ανθούπολης, του Κάτω Νεοχωρόπουλου, του Νεοχωρόπουλου και του Παλαιού Σχεδίου Νεοχωρόπουλου (24ο ).
Οι περιφέρειες των δύο σχολείων οριοθετούνται από την Λαγκάτσα και την οδό Ευζώνων μετά το γήπεδο των Σεισμοπλήκτων, καθώς, όμως, πρόκειται για περιοχές που ανοικοδομούνται διαρκώς και μεταβάλλονται οικιστικά και πληθυσμιακά, οι εγγραφές υλοποιούνται από κοινού με τη διαδικασία που προβλέπεται για τα συστεγαζόμενα σχολεία (παρ. 16, άρθρο 7, ΠΔ79/17)."

Το παραπάνω σημαίνει ότι οι γονείς θα εγγράψουν μεν τα παιδιά τους σε ένα από τα δύο σχολεία και συγκεκριμένα σε αυτό που ανήκει η διεύθυνση του σπιτιου τους, αλλά αυτό δεν αποτελεί και εγγύηση ότι το παιδί τους θα φοιτήσει σε αυτό το σχολείο. Μετά τις εγγραφές και ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών τα δύο σχολεία (21ο και 24ο) θα συνεδριάσουν από κοινού για να κατανείμουν τους μαθητές ανάλογα με τις συνθήκες (χώροι, αριθμός μαθητών. αιθουσών, εκπαιδευτικών κτλ.).