Στην Πανελλήνια Ένωση Τυφλών

Στα πλαίσια του προγράμματος "Κατανοώ - αισθάνομαι - επικοινωνώ" με στόχο την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης των μαθητών για την ειρηνική επίλυση των προβλημάτων, μετά την παρακολούθηση του προγράμματος "Διαχείριση θυμού" στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, η ΣΤ τάξη συνέχισε το πρόγραμμά της επισκεπτόμενη την Πανελλήνια Ένωση Τυφλών στην πόλη μας. Εκεί πληροφορήθηκε για τους τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκύπτουν από την συμβίωση - συναναστροφή με άτομα με προβλήματα όρασης, έγραψε με τις ειδικές γραφομηχανές ανάγλυφων γραμμάτων του συστήματος Braille και συζήτησε για την ενσυναίσθηση και την αλληλοβοήθεια.

tyfloi2