Το παλιό ημερολόγιο

Το ημερολόγιο του σχολείου μας με τις δράσεις, δραστηριότητες, γιορτές, εκδηλώσεις, επισκέψεις έχει πια ενσωματωθεί στο site μας για όλες τις μελλοντικές αναρτήσεις. Οι παλιότερες αναρτήσεις όμως έχουν μείνει όμως στο παλιό blog του σχολείου μας  του οποίου η ενημέρωση σταμάτησε στις αρχές του 2018,