Φέτος  στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης η Β΄ τάξη ασχολήθηκε με το πρόγραμμα: << Ο χρόνος και οι 12 μήνες >>.
Στα πλαίσια  αυτού του προγράμματος οι μαθητές εξέφρασαν τις παραστάσεις , τις βιωμένες εμπειρίες και τις γνώσεις γύρω από τις εποχές. Άκουσαν ιστορίες, παραμύθια  και γνώρισαν τις συνήθειες, τα ήθη και έθιμα των ανθρώπων  μέσα σε κάθε μήνα. Έμαθαν για τις αλλαγές στο περιβάλλον , ανάλογα με τις εποχές και τους μήνες. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς παρουσίασαν ποιήματα και τραγούδια για τους μήνες.
  
filanagnosiaB

    Αρχική σελίδα

  Το σχολείο μας

    Η περιοχή μας
    Εγκαταστάσεις
    Ιστορικό
    Το προσωπικό
    Επικοινωνία

  Δραστηριότητες

    Ημερολόγιo 
    Ευέλικτη ζώνη

  Για τους μαθητές

    Για όλες τις τάξεις
    ΣΤ' Τάξη
    Ε' Τάξη
    Δ' Τάξη
    Γ' Τάξη
    Β' Τάξη
    Α' Τάξη

  Για τους γονείς

    Πληροφορίες