Το δάσος

    πηγή ζωής

Ε΄ τάξη - 2013

   Στα πλαίσια του προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης τα δύο τμήματα της Ε' τάξης του σχολείου μας επέλεξαν και υλοποίησαν το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης "Δάσος, πηγή ζωής".

dasos01

   Οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με τις έννοιες τροφική αλυσίδα, βιοποικιλότητα, οικοσύστημα, σημασία προστασίας και ανάδειξης δασικών περιοχών.
 
dasos02
dasos05
 
.  Οι μαθητές είχαν άμεση επαφή με τα στοιχεία που συναποτελούν τους βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες του δάσους με επισκέψεις σε κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
 
dasos04
dasos03
   Η αναζήτηση των πολύπλοκων σχέσεων που διέπουν το οικοσύστημα του δάσους ήταν το κυρίαρχο μέλημα του προγράμματος με σκοπό την κατανόηση της σημασίας της προστασίας του δάσους με απώτερο στόχο την ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης εκ μέρους των μαθητών.
dasos06
 
 

    Αρχική σελίδα

  Το σχολείο μας

    Η περιοχή μας
    Εγκαταστάσεις
    Ιστορικό
    Το προσωπικό
    Επικοινωνία

  Δραστηριότητες

    Ημερολόγιo 
    Ευέλικτη ζώνη

  Για τους μαθητές

    Για όλες τις τάξεις
    ΣΤ' Τάξη
    Ε' Τάξη
    Δ' Τάξη
    Γ' Τάξη
    Β' Τάξη
    Α' Τάξη

  Για τους γονείς

    Πληροφορίες