Οι τάξεις, τα τμήματα και οι μαθητές (2012-2013)

 
Τάξη Μαθητές Εκπαιδευτικός
Α1 18 Σπύρου Ζωή
A2 18 Παπαδιά Αικατερίνη
Β1 13 Νάσιου Λαμπρινή
Β2 12 Σπαχίδου Αικατερίνη
Γ1 19 Λάμπρου Σπυριδούλα
Γ2 19 Νάκα Θεοδώρα
Δ116Νικολάου Δημήτριος
Δ216Τρίτου Λουκία
Ε113Νάκου Ευαγγελία
Ε2 14 Μυριούνης Αντώνιος
ΣΤ΄ 18 Ζήκος Ελευθέριος
Σύνολο 176

Προηγούμενα σχολικά έτη

 

    Αρχική σελίδα

  Το σχολείο μας

    Η περιοχή μας
    Εγκαταστάσεις
    Ιστορικό
    Το προσωπικό
    Τάξεις, μαθητές
    Επικοινωνία

  Δραστηριότητες

    Ημερολόγιo 
    Ευέλικτη ζώνη

  Για τους μαθητές

    Για όλες τις τάξεις
    ΣΤ' Τάξη
    Ε' Τάξη
    Δ' Τάξη
    Γ' Τάξη
    Β' Τάξη
    Α' Τάξη

  Για τους γονείς

    Πληροφορίες