Γενικοί κανόνες προς τους γονείς

 

      ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

         24ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

               Σχολικό Έτος 2019 – 2020

 

24ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων

Ανθούπολη

ΤΚ: 45332

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Τηλ. 2651040819 & Fax.  2651040219

                  Ιστοσελίδα:      http://24dim-ioann.ioa.sch.gr

Αγαπητοί γονείς και μαθητές ,

Με τον όρο «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται αρμονικά, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Οι συνθήκες αυτές πρέπει να αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της   σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση. Στο πλαίσιο αυτό ο όρος «σχολική πειθαρχία» αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και αναδεικνύεται σε βασικό ποιοτικό στοιχείο του  σύγχρονου  σχολείου.

Η  σχολική κοινότητα είναι μια οργανωμένη ομάδα που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας. Το σχολείο προετοιμάζει τους νέους να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. Η εσωτερική οργάνωση της σχολικής ζωής οφείλει να εκπαιδεύει και να διαπαιδαγωγεί σύμφωνα με τα πρότυπα και τις ανάγκες της δημοκρατικής κοινωνίας.

Για να λειτουργήσει το σχολείο μας ομαλά και αποδοτικά θα πρέπει όλα τα μέλη της σχολικής  κοινότητας (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς) να γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

Προβήκαμε στη διαμόρφωση ενός κανονισμού λειτουργίας  του 24ου Δημοτικού σχολείου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τις ανάγκες και τις προτεραιότητες που τίθενται ως βάση στην καθημερινότητα όλων μας.

Η τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας του σχολείου μας, που ενέκριναν όλα τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων, θα βοηθήσει ώστε το έργο και οι στόχοι που θέτουμε κάθε φορά ως σχολική μονάδα να έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό χωρίς προβλήματα κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Σας προσκαλούμε  να διαβάσετε σχετικά με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του σχολείου μας, ώστε να καταστεί δυνατή η διεκπεραίωση του έργου όλων μας στο βαθμό που αναλογεί στον καθένα από μας

Η Διευθύντρια του Σχολείου                         Ο Υποδιευθυντής του σχολείου

Ράπτη Σοφία                                                       Ζήκος Ελευθέριος

       

                           Το διδακτικό προσωπικό

 

 

            ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο    Προσέλευση και αποχώρηση

 • Το 24ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων ανοίγει τις πύλες του στις 7:00 με 7.15 π.μ. με την έναρξη λειτουργίας της πρωινής υποδοχής για τους μαθητές που έχουν δηλωθεί με την έναρξη του σχολικού έτους.
 • Η έναρξη λειτουργίας γίνεται στις 8.15 π.μ. με σύνταξη και προσευχή και συμπληρώνονται οι 6 ώρες λειτουργίας του στις 13.15μ.μ. Ετερόδοξοι μαθητές παρευρίσκονται στην πρωινή προσευχή, δύνανται όμως να μην συμμετέχουν.
 • Το ολοήμερο πρόγραμμα αρχίζει στις 13:15 με δυνατή ώρα αποχώρησης στις 15:00 ενώ συμπληρώνει τις ώρες λειτουργίας του στις 16:00.
 • Όλοι οι μαθητές καθώς και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρευρίσκονται στη σύνταξη και προσευχή στο προαύλιο του σχολείου στις 8:15 π.μ.
 • Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρευρίσκονται στο προαύλιο του σχολείου στις 8.00π.μ.
 • Οι γονείς συνοδεύουν τα παιδιά τους μέχρι την είσοδο του σχολείου και στη συνέχεια αποχωρούν. Δεν επιτρέπεται η είσοδός τους στον προαύλιο χώρο του σχολείου, ούτε στις αίθουσες διδασκαλίας, παρά μόνο αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι και έχουν έρθει σε συνεννόηση με τη Διευθύντρια του σχολείου. Εξαιρούνται οι μέρες με κακές καιρικές συνθήκες στις οποίες οι γονείς μπορούν να συνοδεύουν τα παιδιά μέχρι και την είσοδο του κτηρίου.
 • Κατά την αποχώρηση των μαθητών, το μεσημέρι, οι γονείς περιμένουν τα παιδιά τους στην είσοδο, η οποία θα ανοίγει στις 13:15, την ώρα που σχολάνε οι μαθητές. Οι ενήλικοι που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την αποχώρησή τους, θα πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή τους, ενώ τους περιμένουν έξω από την είσοδο του σχολείου.Κάθε καθυστέρηση δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών που ολοκληρώνουν το πρόγραμμά τους, αλλά και για όσους συνεχίζουν το μάθημα στο Ολοήμερο.
 • Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας ανήκει αποκλειστικά στον γονέα ή κηδεμόνα. Οι γονείς-κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμά τους.
 • Οι μαθητές που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αναχώρησή τους δε φεύγουν ποτέ από το σχολείο ασυνόδευτοι αν ο κηδεμόνας τους κάποια μέρα καθυστερήσει.
 • Οι μαθητές δε φεύγουν σε καμία περίπτωση πριν από τη λήξη των μαθημάτων  χωρίς άδεια.Αν παρουσιαστεί ανάγκη αναχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια) γίνεται πάντοτε με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα και εφόσον  ο γονέας ή ο κηδεμόνας έχει υπογράψει σχετική υπεύθυνη δήλωση, την οποία και έχει προσκομίσει στη Διεύθυνση του σχολείου.
 • Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής καθυστερήσει δικαιολογημένα έρχεται στο σχολείο συνοδευόμενος από τον κηδεμόνα του κατά τη διάρκεια του 1ουδιαλείμματος και όχι στη διάρκεια του 1ουδιδακτικού δίωρου.
 • -Στην είσοδο του σχολείου, υπάρχει κατά την προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών σχολική τροχονόμος, η οποία γνωρίζει τα καθήκοντά της κι εξασκεί το επάγγελμα αυτό πολλά χρόνια στο σχολείο μας.
 • -Κατά τη λειτουργία του σχολείου οι γονείς δεν εισέρχονται στο χώρο του σχολείου, εκτός της Παρασκευής, όπου την 1η ώρα η Διευθύντρια δέχεται τους γονείς, 8.00-9.00 π.μ. Το ωράριο ισχύει για όλους, τους γονείς, καθώς και για το σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Σε έκτακτη περίπτωση οι γονείς μπορούν να προσέρχονται στο σχολείο, μετά από τηλεφωνική συνεννόηση με τη διεύθυνση.

              ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο      ΦΟΙΤΗΣΗ   ΚΑΙ   ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ   ΜΑΘΗΤΩΝ

 • Οι μαθητές οφείλουν να διατηρούν καθαρούς τους χώρους του σχολείου, για λόγους υγιεινής, καλαισθησίας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς μια τέτοια δραστηριότητα αποτελεί δείγμα πολιτισμού.
 • Δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών στο χώρο του γραφείου των δασκάλων ή στους διαδρόμους των ορόφων χωρίς άδεια για σοβαρό λόγο.
 • Οι μαθητές καλούνται να δραστηριοποιούνται ενεργά στη διαδικασία της ανακύκλωσης, καθώς στο σχολείο υπάρχουν ειδικοί κάδοι για μπαταρίες, λάμπες, πλαστικά και καπάκια.
 • Οι μαθητές θα πρέπει να μην απουσιάζουν από το σχολειό χωρίς σοβαρό λόγο. Η ελλιπής φοίτηση οδηγεί σε φτωχά μαθησιακά αποτελέσματα και μπορεί να οδηγήσει σε επανάληψη της ίδιας τάξης.    
 • Οι μαθητές επιβάλλεται να παίζουν χωρίς να τσακώνονται ή να χειροδικούν ή να ασκούν οποιουδήποτε είδους βία (λεκτική, σωματική, ψυχολογική, διαδικτυακή) προς τους συμμαθητές τους. Η βία απαγορεύεται κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και τιμωρείται αυστηρά. Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν οφείλουν να απευθύνονται στους εφημερεύοντες δασκάλους που βρίσκονται στο προαύλιο.
 • Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων η συμπεριφορά των μαθητών  θα πρέπει  να είναι ευγενική και κόσμια προς δασκάλους και συμμαθητές.
 • Δεν θα πρέπει να προσβάλλουν τους συμμαθητές τους για λόγους σωματικούς (π.χ. για το ύψος ή το βάρος τους), εθνικούς (π.χ. για την καταγωγή τους από άλλη χώρα), θρησκευτικούς (π.χ. τους μουσουλμάνους) ή φυλετικούς (π.χ. χρώμα δέρματος, μαλλιών).
 • Δεν θα πρέπει  να διαδίδουν φήμες ούτε να αποκλείουν συμμαθητές τους από ομαδικές δράσεις του σχολείου παρακινώντας και άλλους να κάνουν το ίδιο ή να τους ειρωνεύονται και να τους ασκούν κακόβουλη κριτική.
 • Δεν θα πρέπει να προβαίνουν σε χρήση ή φθορά πραγμάτων συμμαθητών τους που δεν τους ανήκουν
 • Θα πρέπει να βοηθούν τους μαθητές των μικρών τάξεων στα προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζουν (π.χ. να τους δίνουν χώρο για παιχνίδι ή αν έχουν τραυματιστεί) και τους νέους μαθητές του σχολείου δείχνοντάς τους ότι είναι καλοδεχούμενοι στο νέο περιβάλλον.  
 • Θα πρέπει να συμπεριφέρονται φιλικά σε όλους τους συμμαθητές τους και να προστατεύουν ενεργητικά όσους δέχονται πειράγματα  ή άλλου είδους βία, ενημερώνοντας τους δασκάλους τους. 
 • Θα πρέπει να φροντίζουν να κρατούν καθαρά τα σχολικά τους βιβλία και τετράδια και να έχουν τα απαραίτητα για το καθημερινό πρόγραμμά τους φροντίζοντας να μην τα ξεχνούν.
 • Η προστασία του σχολικού κτιρίου και της περιουσίας του είναι υπόθεση όλων μας. Οι μαθητές οφείλουν να προσέχουν τα έπιπλα και τις εγκαταστάσεις του σχολείου. Κάθε καταστροφή υποβαθμίζει το χώρο που ζουν και λειτουργούν καθημερινά οι μαθητές και το κόστος αποκατάστασης βαραίνει τους γονείς των μαθητών που την προκάλεσαν.
 • Χρησιμοποιούν μόνο τις τουαλέτες των μαθητών σύμφωνα με το φύλο τους και τηρούν τους στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής (π.χ. τα χαρτιά στους κάδους, τακτικό πλύσιμο χεριών, κλείσιμο της βρύσης). Δεν εισέρχονται σε τουαλέτες άλλου φύλου ούτε σε αυτές των εκπαιδευτικών για κανένα λόγο.   
 • Οι μαθητές δεν γράφουν ούτε χαράζουν τους τοίχους και τα θρανία του σχολείου.
 • Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο αντικείμενα πολύτιμα ή επικίνδυνα.
 • Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή υλικό με πολιτικό, αναρχικό, προκλητικό ή ανήθικο περιεχόμενο.
 • Η χρήση και κατοχή κινητών τηλεφώνων και άλλων μέσων καταγραφής εικόνας και ήχου δεν επιτρέπεται στο χώρο του σχολείο!! Η χρήση και κατοχή κινητών τηλεφώνων απαγορεύεται επίσης και κατά τη διάρκεια των σχολικών εκδρομών!!
 • Η σειρά στο κυλικείο τηρείται από όλους τους μαθητές.
 • Για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει, οι μαθητές ενημερώνουν αμέσως το δάσκαλο ή τη δασκάλα τους.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο               Παιδαγωγικός έλεγχος - κυρώσεις

-Είναι αυτονόητο ότι οι ποινές ως εξωτερικό κίνητρο έχουν φτωχά αποτελέσματα στην αλλαγή της συμπεριφοράς των μαθητών και, ως εκ τούτου, για την Παιδαγωγική  δεν προκρίνονται παρά ως η έσχατη επιλογή των εκπαιδευτικών. Εντούτοις, οι μαθητές πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει κάποιες επιπτώσεις ανάλογα με τη σοβαρότητά της, ώστε να μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες. 

Στο παιδαγωγικό αυτό πλαίσιο οι κυρώσεις που μπορούν να επιβληθούν είναι οι:

 1. Παρατήρηση
 2. Επίπληξη
 3. Παραπομπή στη Διευθύντρια
 4. Ενημέρωση γονέων
 5. Ενημέρωση Συλλόγου Διδασκόντων
 6. Ενημέρωση Σχολικού ΣυμβουλίουΑρμόδια όργανα για την επιβολή των ποινών των περιπτώσεων 1,2 και 3 είναι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου.

 Στην περίπτωση 4, υπεύθυνοι είναι η Διευθύντρια με τον εκπαιδευτικό της τάξης.

Στις περιπτώσεις 5 και 6, είναι υπεύθυνοι  η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο                Διδακτικό προσωπικό

-Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η εκπαίδευση, η διδασκαλία και η διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Ακόμη ο ρόλος του εκπαιδευτικού μέσα στη σχολική κοινότητα είναι ηγετικός και η επίδρασή του καθοριστική.  Εκτός από τη διδασκαλία των μαθημάτων, διαπαιδαγωγεί με το παράδειγμα και την καθημερινή του παρουσία. Επομένως οι υποχρεώσεις του δεν περιορίζονται μόνο  στην άρτια επιστημονική του κατάρτιση και στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας του. Επεκτείνονται και πολύ πέρα από αυτά.  

-Προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο και δεν παραβιάζουν το χρόνο έναρξης και λήξης των μαθημάτων.

-Παρίστανται στην πρωινή προσευχή των μαθητών και φροντίζουν για την ευταξία της τάξης τους.

-Με το χτύπημα του κουδουνιού οδεύουν προς τις αίθουσες διδασκαλίας, καθοδηγώντας το τμήμα τους.

-Δεν επιτρέπουν την έξοδο μαθητή,-τριας από την αίθουσα για οποιονδήποτε λόγο πλην εξαιρετικής ολιγόλεπτης περίπτωσης.

 -Ενημερώνουν τους γονείς και κηδεμόνες για το ήθος και την επίδοση των μαθητών τόσο ιδιαιτέρως όσο και ομαδικά σε τακτική βάση και σε ημέρες και ώρες  που καθορίζουν και κοινοποιούν από την αρχή του σχολικού έτους και πάντως απαραίτητα τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα. 

-Επιμελούνται την ποιοτική διδασκαλία των αντικειμένων τους, με τη χρήση κατάλληλων  εποπτικών μέσων και Η/Υ.

-Σέβονται απόλυτα το χρόνο διαλείμματος των μαθητών.                

-Προσέχουν το ύφος και τη μορφή της γλώσσας που χρησιμοποιούν και συμπεριφέρονται με σεβασμό προς τους μαθητές.

-Οι διδάσκοντες την τελευταία ώρα του προγράμματος αποχωρούν τελευταίοι από την τάξη την ώρα της λήξης.

-Φροντίζουν για την ασφάλεια των μαθητών και την τήρηση της τάξης κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο σχολείο και κατά την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, που γίνονται με ευθύνη του σχολείου.

-Εξασφαλίζουν την ευταξία μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και στο σχολικό χώρο με τήρηση των κανόνων δημοκρατικής συμπεριφοράς. Παράλληλα προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές σε θέματα που αφορούν την καθαριότητα, την υγιεινή και την αισθητική του χώρου στον οποίο φοιτούν.

 -Καλλιεργούν συνειδητά το αίσθημα της αυτοπειθαρχίας και της κοινωνικής συνείδησης στους μαθητές.

-Σέβονται την προσωπικότητα, τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις κοινωνικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές ή φυλετικές ιδιαιτερότητες του μαθητή.

-Η δίκαιη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού επιβεβαιώνεται καθημερινά στην πράξη με τα εξής στοιχεία:

α. τρόπος αντιμετώπισης του μαθητή

β. τρόπος αξιολόγησης και βαθμολόγησης

γ. τρόπος με τον οποίον εκτονώνει τις εντάσεις, που παρουσιάζονται στο τμήμα

δ. η αποφασιστικότητα με την οποία αντιμετωπίζονται οι δυσλειτουργίες

ε. προβλήματα που μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσα στο τμήμα δεν πρέπει να μεγεθύνονται φθάνοντας μέχρι τη Διεύθυνση.

-Σε περίπτωση συμμετοχής σε απεργία ή στάση εργασίας ενημερώνουν τη Δ/νση του σχολείου από την προηγούμενη ημέρα ή αυθημερόν πριν από τις 8 π.μ. Σε περίπτωση μη ενημέρωσης, θεωρούνται απόντες.

-Αναφέρουν στον Διευθυντή του σχολείου κάθε υποψία που έχουν για τυχόν οικογενειακή κακοποίηση μαθητή και φροντίζουν να ενημερώνονται για άλλα προβλήματα υγείας ή ιδιαιτερότητες των μαθητών τους.

-Τηρούν την απαραίτητη εχεμύθεια σχετικά με τις αποφάσεις και συζητήσεις στον Σύλλογο Διδασκόντων  για τις επιδόσεις ή τη συμπεριφορά των μαθητών και για κάθε άλλο θέμα που αφορά συμβάντα στον χώρο του σχολείου.

-Αξιοποιούν τη σχολική ιστοσελίδα με τους μαθητές τους και για επικοινωνία με τους γονείς  έχοντας την ευθύνη για ό,τι αναρτούν σε αυτή. 

-Συνεργάζονται μεταξύ τους, ειδικά όταν διδάσκουν στο ίδιο τμήμα, και σέβονται τις απόψεις όλων των συναδέλφων χωρίς να υποτιμούν το διδακτικό αντικείμενο κανενός.

-Οι εκπαιδευτικοί με την εν γένει συμπεριφορά τους οφείλουν να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση ήρεμου, ευχάριστου και συνεργατικού κλίματος μέσα στο σχολείο. Πρέπει να διαθέτουν αξιοπρέπεια και κύρος που συμβιβάζονται με το ρόλο τους. Τις μεταξύ τους σχέσεις είναι απαραίτητο να τις διέπει ο αμοιβαίος σεβασμός και να τις χαρακτηρίζει η ειλικρινής, συναδελφική και ανθρώπινη επικοινωνία. Ανάλογη σχέση συνεργασίας και επικοινωνίας πρέπει επίσης να καλλιεργείται ανάμεσα σε αυτούς και τη Διεύθυνση του σχολείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο             Η Διεύθυνση του σχολείου

-Η Διεύθυνση του σχολείου καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα, ώστε να θέσει υψηλούς στόχους και να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις επίτευξής τους για ένα σχολείο λειτουργικό, δημοκρατικό και ανοιχτό στην κοινωνία, θέτοντας στόχους και  όραμα.

-Δημιουργεί κλίμα αμοιβαίας κατανόησης και εκτίμησης ανάμεσα σε αυτήν και τους εκπαιδευτικούς και εξασφαλίζει τη συναίνεση και τη συνεργασία.

-Ασκεί με δικαιοσύνη, σύνεση και δημοκρατικό πνεύμα τα καθήκοντα παρακινώντας τους εκπαιδευτικούς στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών και ενθαρρύνοντάς τους να καινοτομούν στην τάξη. 

-Είναι υπεύθυνη για την ομαλή λειτουργία του σχολείου και το συντονισμό της σχολικής ζωής. Φροντίζει για τη λήψη κάθε μέτρου, το οποίο συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του σχολείου.                                                                                                                            -Έχει την παιδαγωγική ευθύνη για τη διαμόρφωση θετικού, δημοκρατικού κλίματος στο σχολείο και για την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας.                                                                                                  

-Επικοινωνεί με τους μαθητές  και επιτρέπει την πρόσβαση όλων στο Γραφείο συμβάλλοντας στη δημιουργία κλίματος συνεργασίας και δημοκρατίας.

-Συνεργάζεται με τους γονείς και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων σε τακτική βάση φροντίζοντας να συγκαλεί κανονικά τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων.

-Έχει ευθύνη μαζί με τους εκπαιδευτικούς για την καθαριότητα και αισθητική των χώρων του διδακτηρίου, καθώς και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των μαθητών.                                                   

-Σε συνεργασία με τους διδάσκοντες καταρτίζει το πρόγραμμα ενημέρωσης των γονέων.       

-Έχει την ευθύνη για τη σύνταξη του ωρολογίου προγράμματος με γνώμονα την αποδοτική λειτουργία του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο                        Γονείς και κηδεμόνες

-Οι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν να συμπεριφέρονται προς όλους τους εκπαιδευτικούς με τη δέουσα ευγένεια, σοβαρότητα, ευπρέπεια και σεβασμό που επιβάλλει το λειτούργημά τους και ο χώρος του σχολείου.

-Οι γονείς- κηδεμόνες μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται τακτικά (τουλάχιστον μία φορά το μήνα) για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους από το/τη δάσκαλο,-α της τάξης σε καθορισμένη ημέρα και ώρα τακτικής συνάντησης (οι ώρες έχουν καθοριστεί και θα αναρτηθούν  και στην ιστοσελίδα του σχολείου). 

-Οφείλουν να προσέρχονται στο σχολείο και στο τέλος κάθε τριμήνου, κατόπιν πρόσκλησής τους για την παραλαβή της βαθμολογίας και για ενημέρωση.                                  

-Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές (και αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της κεντρικής εισόδου και στην ιστοσελίδα: http://24dim-ioann.ioa.sch.gr/) και ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου.

-Οφείλουν ακόμη να γνωστοποιούν στο δάσκαλο της τάξης και στη διεύθυνση κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή.

-Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να νουθετεί, να επιπλήττει ή να τιμωρεί ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ στο χώρο του σχολείου. Όταν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, συζητήστε το πρώτα με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό (του μαθητή που δημιουργεί το πρόβλημα) και στη συνέχεια (αν δεν επιλυθεί) με τη Διεύθυνση του σχολείου.

-Γενικότερα, κανένας ανήλικος ή ενήλικος δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στο κτήριο ή στο προαύλιο του σχολείου χωρίς να ενημερώσει τους εκπαιδευτικούς.

-Σε περίπτωση που κάποιος από τους γονείς του μαθητή δεν έχει την κηδεμονία του οφείλει να ενημερώσει άμεσα το σχολείο.

 -Σε περίπτωση απουσίας μαθητή, και ιδιαίτερα μακροχρόνιας ή επαναλαμβανόμενης, είναι απαραίτητο να ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο. Το τηλέφωνο του σχολείου (26510-40819) είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενημέρωση.

-Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι οι δάσκαλοι έχουν όλα τα τηλέφωνά σας.    

-Οι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και να συνδράμουν στη εύρυθμη λειτουργία τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  7Ο                           Κυλικείο

  -Κύριο χαρακτηριστικό του κυλικείου είναι η καθαριότητα και η ποιότητα των τροφίμων που ελέγχονται ιδιαιτέρως, προκειμένου να διασφαλίζεται η υγεία μαθητών και προσωπικού.

-Παρέχει είδη τροφών σύμφωνα με τις εκάστοτε εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ και του ΥΠ.ΥΓ. και ακολουθεί πιστά τις υγειονομικές υποδείξεις της νομοθεσίας.                          

-Αρμόδια επιτροπή ελέγχει την εφαρμογή των όρων λειτουργίας του κυλικείου καθώς και την τιμολογιακή πολιτική.

-Ο υπεύθυνος του κυλικείου οφείλει να ασφαλίζει το κυλικείο και να αποκλείει την πρόσβαση μαθητών για την αποφυγή τραυματισμών.  

-Ο υπεύθυνος του κυλικείου οφείλει να απευθύνεται στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς με τον δέοντα σεβασμό και να περιορίζεται αυστηρά στα καθήκοντά του.