Ανάκλαση και Διάθλαση ΙΙ


Με αυτό το Java applet μπορείς να έχεις μια οπτική αναπαράσταση για το πως συμπεριφέρεται μια παράλληλη δέσμη φωτός που εκπέμπεται από ένα φανό κάτω από το νερό προς την επιφάνεια.

Μιά δέσμη φωτός διαδίδεται από το νερό προς τον αέρα. Ένα μέρος της ανακλάται στην διαχωριστική επιφάνεια, ενώ το υπόλοιπο διαθλάται.

Τρόπος χρήσης:


Πάτησε στους δεσμούς για να αλλάζεις μεταξύ: νερού - αέρα και αέρα - νερού

Αυτό το applet βρέθηκε στη διεύθυνση: http://www.phy.ntnu.edu.tw/java/light/flashLight.html
Δημιουργός: Fu-Kwun Hwang

Επιμέλεια: Π. Μπαζάνος
email: pbazanos@sch.gr
http://users.mes.sch.gr/pbazanos