Ανάκλαση και Διάθλαση Ι


Με αυτό το Java applet μπορείς να έχεις μια οπτική αναπαράσταση της ανάκλασης μιας ακτίνας φωτός σε μια λεία επιφάνεια και της διάθλασης της ίδιας ακτίνας, όταν εισέρχεται από ένα μέσο σε ένα άλλο. Επίσης μπορείς να παρατηρήσεις και το φαινόμενο της ολικής ανάκλασης.

Μιά ακτίνα φωτός διαδίδεται από ένα μέσο σε ένα άλλο. Ένα μέρος της ανακλάται στην διαχωριστική επιφάνεια, ενώ το υπόλοιπο διαθλάται. Μπορείς να παρατηρείς τις γωνίες πρόσπτωσης, ανάκλασης και διάθλασης και να επιλέγεις τα μέσα διάδοσης της ακτίνας.

Τρόπος χρήσης:Αυτό το applet βρέθηκε στη διεύθυνση: http://www.spin.gr/static/sections/applets/refraction/
Δημιουργός: W. Fendt, 1997

Επιμέλεια: Π. Μπαζάνος
email: pbazanos@sch.gr
http://users.mes.sch.gr/pbazanos